PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

กระปุก PET

ขนาดบรรจุ

24oz (CT-700)

กระปุก PET

ขนาดบรรจุ

100g (CT-290)

กระปุก PET

ขนาดบรรจุ

150g (CT-350)

กระปุก PET

ขนาดบรรจุ

200g (CT-400)

กระปุก PP

ขนาดบรรจุ

12oz Ø116 (TB-300)

กระปุก PP

ขนาดบรรจุ

24oz Ø116 (TB-700)