PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ฝาปิดขวด PET สีดำ

ขนาดบรรจุ

ฝาปิดขวดสี่เหลี่ยม

ขนาดบรรจุ