PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ช้อนขาว

ขนาดบรรจุ

ช้อนคนกาแฟ

ขนาดบรรจุ

ช้อนโจ้ก

ขนาดบรรจุ

ช้อนใส

ขนาดบรรจุ

ช้อนใส P401C

ขนาดบรรจุ

ช้อนใหญ่ ขาว

ขนาดบรรจุ

ช้อนไอติมธรรมดา คละสี

ขนาดบรรจุ

ช้อนไอติมปากมน คละสี

ขนาดบรรจุ

ช้อนไอติมปากแหลม คละสี

ขนาดบรรจุ

ชุดช้อนส้อมเล็ก (ขาว) 4012W

ขนาดบรรจุ

ชุดช้อนส้อมเล็ก (ดำ) 4012B

ขนาดบรรจุ

ชุดช้อนส้อมเล็ก (ใส) 4012C

ขนาดบรรจุ

ชุดช้อนส้อมใหญ่ (ขาว) 5024W

ขนาดบรรจุ

พายไอติมจิ๋ว ใส

ขนาดบรรจุ

มีดใส P403C

ขนาดบรรจุ

ส้อมจิ้มผลไม้

ขนาดบรรจุ