PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ช้อนใส P401C

ขนาดบรรจุ

ชุดช้อนส้อมเล็ก (ขาว) 4012W

ขนาดบรรจุ

ชุดช้อนส้อมเล็ก (ดำ) 4012B

ขนาดบรรจุ

ชุดช้อนส้อมเล็ก (ใส) 4012C

ขนาดบรรจุ

ชุดช้อนส้อมใหญ่ (ขาว) 5024W

ขนาดบรรจุ

มีดใส P403C

ขนาดบรรจุ

ส้อมใส P402C

ขนาดบรรจุ