PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ช้อนขาว

ขนาดบรรจุ

ช้อนคนกาแฟ

ขนาดบรรจุ

ช้อนโจ้ก

ขนาดบรรจุ

ช้อนใส

ขนาดบรรจุ

ช้อนใหญ่ ขาว

ขนาดบรรจุ

ช้อนไอติมธรรมดา คละสี

ขนาดบรรจุ

ช้อนไอติมปากมน คละสี

ขนาดบรรจุ

ช้อนไอติมปากแหลม คละสี

ขนาดบรรจุ

พายไอติมจิ๋ว ใส

ขนาดบรรจุ