PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ถุงคล้องแก้ว Ø95 พิมพ์ลาย คละสี

ขนาดบรรจุ

Ø95

ถุงใส่แก้ว ใบเดียวพิมพ์ลาย คละสี

ขนาดบรรจุ