PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ถ้วยนึ่ง PP

ขนาดบรรจุ

6oz

ถ้วยนึ่ง PP

ขนาดบรรจุ

7oz

ถ้วยนึ่ง PP

ขนาดบรรจุ

8oz