PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

จานอาหาร PP

ขนาดบรรจุ

TB-61

ชามอาหาร PP

ขนาดบรรจุ

TB-45

ชามอาหาร PP

ขนาดบรรจุ

TB-57

ชามอาหาร PP

ขนาดบรรจุ

TL-142H