PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

หลอดตรง

ขนาดบรรจุ

6mm (250) ขาวขุ่น

หลอดตรง

ขนาดบรรจุ

6mm (250) คละสี

หลอดตรง

ขนาดบรรจุ

6mm (250) โกโก้

หลอดตรง

ขนาดบรรจุ

6mm (250) เขียว