PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

หลอดยาวสีล้วน

ขนาดบรรจุ

หลอดสั้นสีล้วน

ขนาดบรรจุ

หลอดใสยาว

ขนาดบรรจุ

หลอดใสลายยาว

ขนาดบรรจุ

หลอดใสลายสั้น

ขนาดบรรจุ

หลอดใสสั้น

ขนาดบรรจุ