PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขนาดที่ผลิต

1oz ฝาติด”    2oz ฝาติด”

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กระปุกน้ำจิ้ม

ขนาดบรรจุ

2oz ฝาติด

กระปุก PET

ขนาดบรรจุ

200g (CT-400)

กระปุก PET

ขนาดบรรจุ

150g (CT-350)