PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขนาดที่ผลิต

12oz Ø116 (TB-300)”    24oz Ø116 (TB-700)”

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กระปุกน้ำจิ้ม

ขนาดบรรจุ

2oz ฝาติด

กระปุกน้ำจิ้ม

ขนาดบรรจุ

1oz ฝาติด

กระปุก PET

ขนาดบรรจุ

200g (CT-400)