PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

กล่องอาหารสี่เหลี่ยมฝาติด 2 ช่อง (TL-002)

ขนาดที่ผลิต

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ชามพลาสติก

ขนาดบรรจุ

900ml

ชามพลาสติก

ขนาดบรรจุ

650ml

ชามพลาสติก

ขนาดบรรจุ

500ml