PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขนาดที่ผลิต

250cc ฝาดำ    300cc ฝาดำ    500cc ฝาดำ

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฝาปิดขวด PET สีดำ

ขนาดบรรจุ

ฝาปิดขวดสี่เหลี่ยม

ขนาดบรรจุ

ขวด PET คริสตัล

ขนาดบรรจุ

350cc ฝาดำ