PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขวด PP สี่เหลี่ยมพร้อมฝา

ขนาดที่ผลิต

140cc”    150cc”    160cc”    180cc”    200cc”    220cc”    240cc”    250cc”

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฝาปิดขวด PET สีดำ

ขนาดบรรจุ

ฝาปิดขวดสี่เหลี่ยม

ขนาดบรรจุ

ขวด PET คริสตัล

ขนาดบรรจุ

500cc ฝาดำ