PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขนาดที่ผลิต

6oz”    7oz”    8oz”

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถ้วยนึ่ง PP

ขนาดบรรจุ

8oz

ถ้วยนึ่ง PP

ขนาดบรรจุ

7oz

ถ้วยเต้าฮวยฝาฉีก

ขนาดบรรจุ

6.5oz