PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขนาดที่ผลิต

12oz Ø95 ลอนใส”    16oz Ø95 ลอนใส”    18oz Ø90 ลอนใส”    20oz Ø90 ลอนใส”    22oz Ø95 ลอนใส

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

22oz Ø90 เรียบใส (ทรงสูง)

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

16oz Ø90 เรียบใส (ทรงสูง)

แก้วโอ่งลาย

ขนาดบรรจุ

32oz Ø116 (US)