PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ฝาปิดขวดสี่เหลี่ยม

ขนาดที่ผลิต

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฝาปิดขวด PET สีดำ

ขนาดบรรจุ

ขวด PET คริสตัล

ขนาดบรรจุ

500cc ฝาดำ

ขวด PET คริสตัล

ขนาดบรรจุ

350cc ฝาดำ