PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟิล์มห่ออาหาร Power wrap

ขนาดบรรจุ

18" หนา 8 ไมครอน

ฟิล์มห่ออาหาร Power wrap

ขนาดบรรจุ

16" หนา 8 ไมครอน

ฟิล์มห่ออาหาร Power wrap

ขนาดบรรจุ

14" หนา 8 ไมครอน