PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ถุงหูหิ้ว ดาวแดง

ขนาดบรรจุ

100 ใบ

ถุงหูหิ้ว ดาวโปร่ง

ขนาดบรรจุ

100 ใบ

ถุงหูหิ้ว ดาวส้มน้ำเงิน

ขนาดบรรจุ

ตามขนาด

ถุงหูหิ้ว ดาวชมพู

ขนาดบรรจุ

ตามขนาด

ถุงหูหิ้ว ดาวเขียว

ขนาดบรรจุ

ตามขนาด

ถุงหูหิ้ว ดาวแดงเขียว

ขนาดบรรจุ

ตามขนาด

ถุงหูหิ้ว ดาวปีกแดง

ขนาดบรรจุ

1/2 กิโลกรัม

ถุงหูหิ้ว ดาวปีกส้ม

ขนาดบรรจุ

1/2 กิโลกรัม

ถุงหูหิ้ว ดาวปีกม่วง

ขนาดบรรจุ

1/2 กิโลกรัม

ถุงหูหิ้ว ดาวปีกเขียว

ขนาดบรรจุ

1/2 กิโลกรัม

ถุงหูหิ้ว ถุงใส่น้ำ

ขนาดบรรจุ

ห่อละ 30 กิโลกรัม

แพ็คละ 1/2 กิโลกรัม

ถุงหูหิ้ว ถุง PP หูหิ้ว

ขนาดบรรจุ

ห่อละ 30 กิโลกรัม

แพ็คละ 1/2 กิโลกรัม

ถุงหูหิ้ว ถุง LL หูหิ้ว

ขนาดบรรจุ

ห่อละ 30 แพ็ค
แพ็คละ 1/2 กิโลกรัม

ถุงพิมพ์

ขนาดบรรจุ

ถุงหิ้วบางฉลามฟ้า

ขนาดบรรจุ

ห่อละ 30 กิโลกรัม

แพ็คละ 1/2 กิโลกรัม